Co robimy ...

Naszą misją jest rozwój i doskonalenie profesjonalizmu kadr administracji samorządowej, administracji publicznej i jednostek im podległych.

Telefony:

  • 81 - 526 41 01

  • 81 - 526 41 02

  • 81 - 526 57 37

  • 81 - 746 18 10

 

 

call us

+48 123 123 123

 

email

biuro@twojadomena.pl

Contact us:

e-mail
phone
question
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

     LCDK   ABSOLWENT

Formularz

Czytaj więcej

Posiadamy zaktualizowany wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie nr 2.06/00096/2006.
Oferujemy Państwu szkolenia otwarte na aktualne dla Państwa tematy -
w związku ze zmianą przepisów lub zgłoszeniem przez Państwa potrzeby szkoleniowej. Organizujemy także szkolenia zamknięte - temat i sposób realizacji szkolenia na Państwa życzenie.
W latach 2006-2019 przeszkoliliśmy 32 146 osoób na 2230 szkoleniach otwartych i zamkniętych.
W latach 2009-2010 zrealizowaliśmy dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Podatki dla samorządu terytorialnego" i "Akademia florystyki"

Nasza stała oferta obejmuje szkolenia z następujących dziedzin:
•    prawo pracy
•    prawo administracyjne
•    prawo budowlane
•    finanse publiczne
•    podatki
•    ochrona środowiska
•    zamówienia publiczne
•    rachunkowość
•    oświata
•    pomoc publiczna
•    pomoc społeczna
•    ubezpieczenia społeczne
•    nieruchomości
•    archiwizacja dokumentów
•    kancelaria i sekretariat
•    zagospodarowanie przestrzenne


Uczestnicy naszych szkoleń zawsze otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowej lub na płytach oraz imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Kluczowymi odbiorcami naszych szkoleń są pracownicy urzędów państwowych, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miejskich i gminnych, skarbowych, jednostek i zakładów budżetowych, jednostek oświatowych i innych.

Współpracujemy z najlepszymi fachowcami i wykładowcami praktykami pracującymi w różnych instytucjach (ministerstwa, RIO, NIK, ZUS, UW, Urzędy Skarbowe , Samorządowe Kolegia Odwoławcze, PIP, Kuratorium Oświaty i inne).

Szkolenia są często oceniane przez Państwa pod względem merytorycznym i organizacyjnym, jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi.

Firma Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent" dokonała także zgłoszenia programów kształcenia do rejestru w Ministerstwie Infrastruktury na seminaria pt:
1. Bezpieczeństwo budynków i budowli
Obowiązki i odpowiedzialność właścicieli lub zarządców za utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym i użytkowym w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 1721
2. Aktualne wymagania i zasady prowadzenia dokumentacji budynku i innych budowli w czasie ich użytkowania. Książka obiektu budowlanego - KOB.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 1722
3. Książka obiektu budowlanego. Wymagania i zasady prowadzenia dokumentacji budynku i innych budowli w czasie ich użytkowania - aktualny stan prawny.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 4974
4. Nowe regulacje prawne w zakresie budowy urządzeń infrastruktury technicznej na cudzym gruncie. Służebność przesyłu.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 1832
5. Ocena charakterystyki energetycznej budynku.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 1833
6. Bezpieczeństwo budynków i budowli. Najnowsze wymogi prawne dotyczące przeglądów okresowych budynków i budowli, obowiązki w prowadzeniu dokumentacji obiektów budowlanych w użytkowaniu, nowe wymagania w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI 3551
7. Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów. Zadania gmin,  starostw oraz zarządców i właścicieli nieruchomości.
Numer programu kształcenia w rejestrze MI: 6608

 

 

 

Formularz do wypełnienia i wysłania ...

Jeżeli chcecie Państwo otrzymać naszą ofertę szkoleniową lub jeśli planujecie Państwo zorganizować szkolenie zamknięte...

Jeżeli jest Pan/Pani wykładowcą zainteresowanym podjęciem współpracy z naszą firmą...

Formularze...

 

Jeżeli chcecie Państwo otrzymać naszą ofertę szkoleniową ...

Do góry

Do góry

Strona www.absolwentlublin.pl może zapisywać na dysku Twojego komputera tzw. pliki cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Jesteśmy profesjonalistami w tym co robimy...

REGULAMIN E-LEARNINGU

Autor: A. Sawicki