call us

+48 123 123 123

 

email

biuro@twojadomena.pl

Contact us:

e-mail
phone
question
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

     LCDK   ABSOLWENT

* W dniu 15 marca 2013 roku w naszej siedzibie odbyło się seminarium „Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów. Aktualne przepisy prawne i wiedza praktyczna”.
Seminarium skierowane było głównie do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów (z opłatami i bez opłat), nakładanie kar pieniężnych, nadzorujących pomniki przyrody, uzgadniających i określających warunki realizacji inwestycji w pobliżu drzew, a także przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Każdy z uczestników mógł wziąć udział w dyskusji, uzyskał odpowiedzi na pytania oraz miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, z czego uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a potwierdzają to zamieszczone poniżej ankiety. Dodatkowym atutem była forma prowadzenia seminarium – wykład oraz zajęcia praktyczne na próbkach żywych drzew!


* W dniach 4-11-19-25.03.2013 roku w Lublinie, w naszej siedzibie odbyła się II edycja kursu „SPECJALISTA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI”.
Celem kursu było kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami wraz z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania czynności związanych z gospodarką nieruchomościami. Uczestnicy uzyskali aktualną wiedzę dotyczącą systemu przepisów prawnych związanych z gosp. nieruchomościami, wdrożyli umiejętności prawidłowego formułowania dokumentów związanych z gosp. nieruchomościami oraz poznali najbardziej aktualne stanowiska organów kontroli i nadzoru oraz informacje o najczęściej popełnianych błędów przy gospodarowaniu zasobem nieruchomości.
Zajęcia były prowadzone w systemie wykładów (część teoretyczna) oraz warsztatów i studiów przypadków (część praktyczna). Kurs trwał 32 godziny lekcyjne i realizowany był w formie całodniowych szkoleń (8 godzin lekcyjnych).
Każdy z uczestników mógł wziąć udział w dyskusji, uzyskał odpowiedzi na pytania oraz miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Kurs zakończył się egzaminem - pisemny test jednokrotnego wyboru, który uczestnicy rozwiązali ze średnią punktów 18/20. 

* W dniu 3 października 2012 roku w naszej siedzibie odbyło się seminarium „Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów. Aktualne przepisy prawne i wiedza praktyczna”.
Seminarium skierowane było głównie do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych na usunięcie drzew i krzewów (z opłatami i bez opłat), nakładanie kar pieniężnych, nadzorujących pomniki przyrody, uzgadniających i określających warunki realizacji inwestycji w pobliżu drzew, a także przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Każdy z uczestników mógł wziąć udział w dyskusji, uzyskał odpowiedzi na pytania oraz miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, z czego uczestnicy byli bardzo zadowoleni, a potwierdzają to zamieszczone poniżej ankiety. Dodatkowym atutem była forma prowadzenia seminarium – wykład oraz zajęcia praktyczne na próbkach żywych drzew!
* W każdy poniedziałek września tj: w dniach 3-10-17-24.09.2012 roku w Lublinie, w naszej siedzibie odbył się kurs: „SPECJALISTA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI”.
Celem kursu było kompleksowe przekazanie wiedzy z zakresu gospodarki nieruchomościami wraz z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania czynności związanych z gospodarką nieruchomościami. Uczestnicy uzyskali aktualną wiedzę dotyczącą systemu przepisów prawnych związanych z gosp. nieruchomościami, wdrożyli umiejętności prawidłowego formułowania dokumentów związanych z gosp. nieruchomościami oraz poznali najbardziej aktualne stanowiska organów kontroli i nadzoru oraz informacje o najczęściej popełnianych błędów przy gospodarowaniu zasobem nieruchomości.
Zajęcia były prowadzone w systemie wykładów (część teoretyczna) oraz warsztatów i studiów przypadków (część praktyczna). Kurs trwał 32 godziny lekcyjne i realizowany był w formie całodniowych szkoleń (8 godzin lekcyjnych).
Każdy z uczestników mógł wziąć udział w dyskusji, uzyskał odpowiedzi na pytania oraz miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Kurs zakończył się egzaminem - pisemny test jednokrotnego wyboru, który uczestnicy rozwiązali ze średnią punktów 18/20.
Poniżej zamieszczamy ankiety i zdjęcia z seminarium „Problematyka utrzymania i usuwania drzew i krzewów. Aktualne przepisy prawne i wiedza praktyczna” oraz z kursu „SPECJALISTA DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI”:
 

Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr "Absolwent"
szukając nowych sposobów realizacji MISJI FIRMY
rozpoczęło starania w 2008 roku o pozyskanie środków
finansowych z Unii Europejskiej
na bezpłatne szkolenia dla swoich klientów.
Efektem naszej pracy była realizacja dwóch projektów:

 

1. pt. "Podatki dla samorządu terytorialnego" nr umowy 118/POKL.08.01.01-06-436/08-00 termin realizacji: od 1 marca 2009 roku do 31 października 2009 roku.

2. pt. "Akademia florystyki" nr umowy 117/POKL.08.01.01-06-491/08-00 termin realizacji: od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

 

Projekty współfinansowane były przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Autor: A. Sawicki