call us

+48 123 123 123

 

email

biuro@twojadomena.pl

Contact us:

e-mail
phone
question
send
send
Question send - thank you
Please fill all the required fields

     LCDK   ABSOLWENT

Nasi klienci to pracownicy różnych instytucji i firm, takich jak:

 

•    archiwum państwowe,
•    biblioteki,
•    biura obsługi oświaty,
•    biura planowania przestrzennego,
•    biura rachunkowe,
•    biura usług geodezyjnych,
•    biura wystaw artystycznych,
•    bursy,

•    caritas,
•    centra kształcenia praktycznego,
•    centra kształcenia ustawicznego,
•    centra kultury i sztuki,
•    centra medyczne,
•    centra pomocy społecznej,

•    centra pomocy socjalnej,

•    centra sportu,

•    centrum profilaktyki,
•    ciepłownie,

•    cmentarz komunalny,

•    domy dziecka,
•    domy kultury,
•    domy pomocy społecznej,
•    domy pracy twórczej,
•    elektrociepłownie,
•    fabryka broni,
•    filharmonie,

•    firmy prywatne,
•    generalna dyrekcja dróg i autostrad,
•    gimnazja,
•    gminne biura obsługi szkół i przedszkoli,
•    gminne centrum kultury i sportu,
•    gminne przedszkola,
•    główny urząd miar,
•    główny inspektorat ochrony środowiska,
•    gminne ośrodki pomocy społecznej,
•    gminne zakłady gospodarki komunalnej,
•    gminne zakłady komunalne,
•    gminne zespoły obsługi oświaty,
•    gminne zarządy oświaty,
•    gospodarstwa pomocnicze,
•    herbapol,

•    hotele,
•    inspekcja handlowa,
•    inspekcja ochrony środowiska,

•    inspekcja transportu drogowego,
•    inspekcja weterynaryjna,

•    instytut głuchoniemych,

•    instytut nawozów sztucznych,
•    internaty,

•    izba celna,

•    izba lekarska,

•    izba wytrzeźwień,
•    izby skarbowe,

•    kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego,

•    kolegium nauczycielskie,

•    komenda straży miejskiej,
•    komendy miejskie państwowej straży pożarnej,
•    kina,
•    komunalne zakłady oczyszczania,

•    krajowe towarzystwo autyzmu,

•    kuratorium oświaty,
•    licea,

•    lubelski oddział wojewódzki narodowego funduszu zdrowia,

•    lubelski związek piłki nożnej,
•    miejska służba drogowa,
•    miejskie ośrodki pomocy społecznej,
•    ministerstwo gospodarki,

•    ministerstwo infrastruktury,
•    ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego,

•    ministerstwo pracy i polityki społecznej,
•    ministerstwo sportu,

•    ministerstwo sprawiedliwości,
•    ministerstwo zdrowia,
•    mostostal,
•    mosir,
•    morski oddział terenowej agencji mienia wojskowego,
•    muzea,
•    naczelna dyrekcja archiwów państwowych,
•    nauczycielskie kolegia języków obcych,

•    ogród zoologiczny,

•    okręgowa izba pielęgniarek i położnych,

•    okręgowy urząd miar,

•    orkiestra,

•    ośrodek doradztwa rolniczego,

•    ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

•    ośrodki interwencji kryzysowej,
•    ośrodki promocji turystyki i sportu,
•    ośrodki szkolno-wychowawcze,

•    ośrodki wsparcia,
•    pogotowia opiekuńcze,

•    polskie koleje państwowe,
•    poradnie psychologiczno- pedagogiczne,
•    powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
•    powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego,
•    powiatowe centra pomocy rodzinie,

 

 

 

•    powiatowe zarządy dróg,
•    powiatowy inspektorat weterynarii,
•    prokuratury okręgowe,
•    przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
•    przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,

•    przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej,
•    przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych,
•    przedsiębiorstwa usług inżynierii komunalnej,
•    przedszkola,

•    przychodnia dla zwierząt,
•    regionalne centra edukacji zawodowej,
•    samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
•    samorządowa administracja placówek oświatowych,
•    samorządowa administracja,

•    sanatorium
•    schroniska młodzieżowe,

•    schronisko dla nieletnich,
•    starostwa powiatowe,
•    sądy,
•    spółdzielnie mieszkaniowe,

•    spółdzielnie mleczarskie,
•    spółdzielnie kółek rolniczych,

•    stowarzyszenia,

•    straż gminna,
•    środowiskowe domy samopomocy,
•    szkoły medyczne,
•    szkoły podstawowe,
•    szkoły wyższe,
•    szpitale,
•    teatry,

•    towarzystwa budownictwa społecznego,

•    towarzystwo wiedzy powszechnej,
•    urząd komitetu integracji europejskiej,
•    urząd komunikacji elektronicznej,
•    urzędy gmin,
•    urzędy marszałkowskie,
•    urzędy miasta i gminy,
•    urzędy miejskie,
•    urzędy pracy,
•    urzędy skarbowe,
•    urzędy statystyczne,
•    urzędy wojewódzkie,

•    uzdrowiska,
•    warsztaty terapii zajęciowej,
•    wojewódzki inspektorat farmaceutyczny,
•    wojewódzki inspektorat jakości handlowej art. rolno-spożywczych,
•    wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego,
•    wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa,

•    wojewódzki ośrodek ruchu drogowego,

•    wojewódzkie biuro geodezyjne,

•    wspólnoty mieszkaniowe,

•    zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich,

•    zakłady aktywności zawodowej,

•    zakłady farmaceutyczne,
•    zakłady gospodarki komunalnej
•    zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

•    zakłady gospodarki lokalowej,
•    zakłady karne,
•    zakłady komunalne,
•    zakłady usług komunalnych,
•    zakłady wodociągów i kanalizacji,
•    zakłady azotowe,
•    zakłady tytoniowe,
•    zarządy dróg grodzkich,
•    zarządy dróg powiatowych,
•    zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół,
•    zespoły oświatowe,
•    zespoły placówek opiekuńczo-wychowawczych,
•    zespoły szkół,
•    związek komunalny,

    żłobki.

Autor: A. Sawicki